Going Over Data
Papers

אסטרטגית השקעה

קרן ברקאי הוקמה על מנת לייצר חלופה איכותית להשקעה באגרות חוב סחירות בבורסה. בכדי להשיג את המטרה, קרן ברקאי משלבת מספר אסטרטגיות השקעה, פיזור נרחב של הלוואות ובטוחות איכותיות לכספי המשקיעים

 
Financial District

פיזור

פיזור

מכיוון שקרן ברקאי משקיעה במספר קרנות, תיק האשראי של הקרן מכיל מספר גדול של הלוואות פעילות. הפיזור הנרחב של ההלוואות ממזער את החשיפה של המשקיעים לכל הלוואה בודדות ומחזק משמעותית את הדפנסיביות בהשקעה.

אסטרטגית השקעה

בטוחות

על פי נתוני הפדרל רזרב, סקטור האשראי מגובה נדל"ן הוא היציב והבטוח ביותר בהשוואה לסקטורים הנפוצים בתחום- אשראי צרכני ואשראי לעסקים. הבטוחה הנדלני"ת מהווה בטוחה איכותית אשר מייצרת שיעורי דיפולט נמוכים במיוחד בתקופות שגרה ובזמני משבר. כל ההלוואות בקרן ברקאי מגובות בבטוחות נדל"ן.

בטוחות
אסטרטגית השקעה
Business Meeting
Stock Exchange

יציבות

יציבות

קרן ברקאי בחרה להתמקד בקרנות אשר מציגות ביצועים יציבים לאורך תקופות ארוכות. בכך קרן ברקאי צפויה לייצר גידור לתיקי ההשקעות של לקוחותיה מפני התנודתיות הקיצונית בשוק ההון הסחיר. 

אסטרטגית השקעה

LTV

היחס שבין גובה ההלוואה לשווי הנכס המשועבד כנגדה (Loan To Value). יחס ה LTV בקרן ברקאי נמוך יחסית ובכך נוצרת כרית ביטחון של עשרות אחוזים משווי הנכסים המשועבדים עבור כספי המשקיעים

LTV
אסטרטגית השקעה
Skyscrapers
Organizing Data

שילוב אסטרטגיות

שילוב אסטרטגיות

אחד היתרונות של קרנות מסוג Fund of Funds הוא היכולת לשלב מספר אסטרטגיות השקעה. כל אחת מהקרנות בהן קרן ברקאי משקיעה פועלת באופן ייחודי ומביאה עמה יתרונות איכותיים אל תוך הפורטפוליו. שילוב זה מאפשר לקרן ברקאי לשמור על אופי השקעה סולידי ויחד עם זאת לייצר צפי תשואה אטרקטיבי.

אסטרטגית השקעה