הלווים הינם יזמים בעלי ניסיון מוכח בתחום הנדל"ן. מלבד בדיקות הנאותות הנערכות אודות הניסיון, המצב הפיננסי והעבר של היזם, נבדקים גם שוויו של הנכס המשועבד, המיקום הגאוגרפי ומידת היתכנות והצלחת הפרויקט.

מיהם הלווים 

מהקרנות?

איך אדע שהכספים

שלי מוגנים בחשבון

הקרן?

בחשבון הקרן של ברקאי שותפים גם פירמת רו"ח של BDO כך שאין אפשרות למשוך כספים מהחשבון ללא חתימתם. בנוסף לנאמנות כספים, BDO מאשרים גם את חלקו של שותף בקרן, דמי הניהול והוצאות הקרן.

לאחר משבר 2008, הרגולציה החלה על המערכת הבנקאית נעשתה מכבידה מאוד ופעמים מונעת מהיזם לקבל מימון. כמו כן, תהליכי החיתום של הבנק ארוכים ואינם מאפשרים ליזם לרכוש את הנכס המבוקש בזמן. יתרון נוסף הוא, בניגוד לבנק הלוקח בחשבון בעיקר את מצבו הפיננסי של היזם, גופים חוץ בנקאיים יודעים לקחת בחשבון גם את שוויו של הנכס המשועבד ומידת ההצלחה הצפויה בעסקה. 

Financial Chart

למה היזמים לא 

לוקחים הלוואה 

מהבנק בריבית זולה יותר?

Contractor

מהי רמת החשיפה לשוק ההון וכיצד מתפקד המגזר בזמני משבר?

תחום הנדל"ן נמצא רחוק יחסית מהשפעתו של שוק ההון הסחיר. כהשקעה אלטרנטיבית, קרן ברקאי מתאפיינת ביציבות גם בזמן שהבורסה משיגה ביצועים שליליים. כך לדוגמא, במהלך משבר הקורונה, פרופוליו ההשקעה של הקרן המשיך לייצר תשואה חיובית ומרשימה.

מדוע הקרן נחשבת למוצר דפנסיבי?

קרן ברקאי מונה מספר רב של אמצעים לגידור הסיכון.  אחד האמצעים העיקריים הינו רמת הפיזור של ההלוואות הקיימות (למעלה מ 1000 הלוואות) מה שמקטין משמעותית את החשיפה לכל הלוואה בודדת ומוריד את רמת הסיכון. בנוסף, כל ההלוואות מגובות בנכסי נדל"ן כאשר היחס הממוצע בין גובה ההלוואה לשווי הנכס עומד על כ 50%, כך שקיימת כרית ביטחון גדולה לכספי המשקיעים. 

ilu1_edited.png
ilu%203_edited.png
ilu%202_edited.png

מהו היתרון של הקרן

לעומת מוצרי אשראי אחרים

אחד מהיתרונות הגדולים של הקרן, בהשוואה לקרנות אחרות בתחום האשראי הלא סחיר הוא סוג הבטוחה. נדל"ן נחשב לאחד מהבטוחות היציבות ביותר כאשר בדרך כלל התנודות במחירי הנדל"ן אינם גבוהות וערכו של הנכס נשמר לאורך זמן. לעומת זאת, בקרנות אחרות כאשר נלקחות בטוחות של ערבות אישית בלבד, מניות, זכויות