Search

האם הבחירות לנשיאות ישפיעו על שוק הנדל"ן בארה"ב

האם הבחירות לנשיאות צפויות להשפיע על שוק הנדל"ן בארה"ב?


חברת BTIG, המתמחה בעריכת מחקרים ואנליזה, ערכה מחקר בנושא השפעתה של שנת בחירות בארה"ב על שוק הנדל"ן.


במחקר, אשר התייחס לשנים 1963-2019 נמצא כי בשנים רגילות, ללא מערכת בחירות, חודש אוקטובר מתאפיין בירידה של כ 9.8% בהיקף העסקאות בתחום הדיור.


הירידה הנ"ל נוצרת כתגובה טבעית לתחילת עונת החורף, בה אנשים ממעטים לרכוש יחידות דיור.


לעומת זאת, בשנת בחירות, משפרי דיור חוששים מפני חוסר הוודאות השורר סביב מערכת הבחירות ובכך נוצרת ירידה של כ 15% בתקופה של אוקטובר- נובמבר.


האם המכירות האלה נעלמות לגמרי מן המפה?


בהחלט לא, כך קובעת חברת BTIG. מדובר בהאטה נקודתית בלבד, אשר מתאזנת באמצעות מכירות עודפות בחודשים הבאים לאחר מכן. עוד מציינים בחברת BTIG, כי הכלכלה הריאלית ושיעורי ריבית המשכנתאות מהווים השפעה משמעותית הרבה יותר על השוק.


במחקר אחר, הנערך ע"י "Meyers Research & Zonda" נמצא, כי אכן היקף המכירות, אשר נעצר מעט בחודש נובמבר, מפצה על כך בשנה העוקבת וכי בדרך כלל, השנה העוקבת לשנת בחירות, היא השנה בעלת הפעילות הרחבה ביותר, מבין ארבעת השנים שבמחזור הבחירות.האם יש משמעות לתוצאות הבחירות?


במידה פחותה, תוצאות הבחירות עלולות להשפיע קלות על תתי שווקים ספציפיים בתחום, אך בהסתכלות על סך היקף העסקאות בארה"ב, אין לתוצאות הבחירות השפעה על השוק. ההאטה הנקודתית הנוצרת באזור חודש נובמבר, נוצרת כתוצאה מחוסר וודאות בלבד.


לסיכום, ככל ושיעורי ריבית המשכנתאות נשארים ברמות שפל היסטוריות, הכלכלה תמשיך להשתקם והאבטלה תמשיך את מגמת הירידה שלה, שווקי הנדל"ן בארה"ב צפויים להמשיך ולהתחזק גם בתקופה שלאחר הבחירות לנשיאות ארה"ב.


כיצד המחקר משפיע על קרן ברקאי?


כיום, קיימים מוצרי השקעה רבים בתחום האשראי, אך היציבות הזו של שוק הנדל"ן והקורולציה האפסית לשוק ההון, היא הסיבה שקרן ברקאי מתמקדת בהלוואות מגובות נדל"ן בלבד. התחום שעל פי נתוני הפד' (הפדרל רזרב האמריקאי) הציג את הפסדי האשראי הנמוכים ביותר באופן משמעותי בהשוואה לאשראי לעסקים או "הלוואות לכל מטרה".


בנוסף לבטוחה החזקה, קרן ברקאי מאפשרת למשקיע:


צפי לתשואה גבוהה


השקעה ב 5 קרנות חוב איכותיות-


קרן המגן מבית הראל פיננסים, קרן SBL של I.B.I , קרן הפניקס חוב נדל"ן, קרן גולדן ברידג' וקרן אריון


סכומי מינימום מופחתים


ותיק אשראי עם פיזור של למעלה מ 1000 הלוואות ב LTV ממוצע של 60%!


ההשקעה מתאימה בפרט בתקופה זו, בה חוסר הוודאות ואי היציבות גדול ומשמשת כעוגן בתיק ההשקעה של הלקוח.לתיאום פגישה אישית, לחצו על הלינק - bit.ly/35tI7Df

נשמח להכיר ולמסור מידע נוסף אודות פעילות וייחודיות הקרן


16 views0 comments