Search

השקל, הדולר ומה שביניהם

בתחילת שנת 2021 היינו עדים לשפל של 24 שנה במחיר הדולר לעומת השקל. מהם הגורמים לכך ומה ההשפעה על המשק הישראלי? האם ניתן לחזות את עתידו של שוק המט"ח? " הדבר קשה על בלתי אפשרי" לדבריו של תומר סורסקי, מנהל צוות קשרי יועצים, שיווק ומכירות באלטשולר שחם. תומר מסכם "בהיבט ההשקעות, חשוב להגיד שתיק ההשקעות מגוון אשר כולל ניירות ערך מקומיים לצד השקעות בחו"ל, עשוי לאפשר התמודדות בצורה טובה יותר עם אי הוודאות בשער החליפין, ומעניק חשיפה למגוון רחב יותר של הזדמנויות השקעה."


כאן המקום להוסיף, כי גם אנחנו בקרן ברקאי מאמינים שלא ניתן לחזות את עתידו של הדולר או שוק המט"ח בכלל, עם זאת הפיזור בתיק ההשקעות, מאפשר בהחלט להתמודד בצורה טובה יותר עם השינויים בשוק.

כל הגופים המוסדיים משלבים השקעות במטבעות זרים בתיק ההשקעות שלהם על מנת ליצור פיזור וגידור סיכונים בתיק ההשקעות.קרן ברקאי הינה מוצר השקעה דולרי אשר מאפשר השקעה במוצר איכותי, סולידי ועם צפי לרווחים גבוהים.

בנוסף, הקרן מציעה חיבור עם גופים מוסדיים אשר נותנים שירותים של גידור מטבע עבור לקוחות המבקשים זאת.


למידע נוסף צרו קשר בלחיצה כאן

2 views0 comments