Search

חסין קורונה?

שוק הנדל"ן בארה"ב מגלה עמידות מפתיעה.כתבה מעניינת שהתפרסמה בגלובס מסבירה כיצד למרות משבר הקורונה, ההשלכות שלו על נתוני האבטלה והמשק בכלל, שוק הדיור בארה"ב שובר שיאים בהיקף המכירות, הביקוש ומחירי הנכסים.


בין הסיבות לכך, ניתן לציין את ריבית המשכנתאות בארה"ב, אשר נמצאת בשפל היסטורי ומחזקת את יכולת הקניה של רוכשים.


בנוסף, סיוע נרחב של ממשלת ארה"ב בתחום תורם גם הוא ליציבות המרשימה אשר שוק הנדל"ן האמריקאי מציג. בין היתר, הממשל בארה"ב הקפיא תשלומי משכנתא והעניק דמי אבטלה מוגדלים, זאת בנוסף למענקים אחרים אשר אזרחים בארה"ב קיבלו.


נתון מעניין נוסף הוא, על פי נתוני הלשכה הממשלתית לסטטיסטיקה, בשכבת השכירים אשר הכנסתם השנתית נמוכה מ 35 אלף דולר, יותר מ 55% איבדו חלק מפרנסתם בזמן המשבר. כאשר נבחן את שכבת השכירים אשר משכורתם השנתית נעה בין 35 אלף דולר ל 75 אלף דולר בשנה, קצת יותר מ 50% איבדו חלק מפרנסתם. לעומת זאת, השכבה החזקה יותר של שכירים אשר שכרם השנתי עולה על 75 אלף דולר בשנה רק כ 40% חוו קיטון בהכנסה. בפועל, על פי נתוני איגוד מתווכי הנדל"ן בארה"ב (NAR), ההכנסה החציונית של הרוכשים עומדת על 93.2 אלף דולר בשנה. כלומר, רוכשי הדירות נוטים להיות בעלי הכנסה גבוהה יותר, והמשבר הנוכחי השפיע פחות על אוכלוסייה זו.


כאשר נוסיף על כך את החוסר הגדול בהיצע הדיור האמריקאי והביקוש הגדל, שוק הנדל"ן בשורה התחתונה, כל עוד אין פגיעה משמעותית בביקוש המצרפי בשוק הדיור למגורים והמשק ימשיך להתאושש בהדרגה, שוק הדיור צפוי להמשיך להיות יציב וחזק.


כקרן, אשר כל ההלוואות בה מגובות בנכסי נדל"ן- מדובר בנתונים בהחלט משמחים אשר מעידים על איכות הבטחונות של כספי המשקיעים בקרן.


הכתבה נכתבה על ידי כלכלן מאקרו בפסגות ומנהלת מחלקת מחקר בפסגות.


לכתבה המלאה - https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001339935&fbclid=IwAR0_O9CdYjdrupb_TbYYptbQX2gtkYyxGOSjXXLoCm-eBtGSIV9lpu2RBYc


קרדיט ל "גלובס"

9 views0 comments